Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija

Teorija

Strana 6

       
· PRECOD: N. ENDRESEN-POPIVODA · ·
Žan Žene u staroj Jugoslaviji
Bio je crnokos i dobro gra?en. ... Proveo sam dve noći u zatvoru u Sučaku, ali je to bilo sasvim dovoljno da se zaljubim u Radeta''. Genet prelazi italijansku granicu, stiže u Trst, ali se zbog Radeta ponovo vraća.!! DETALJNIJE>>
       
· ·
Palanka, pozorište normativnosti
Tiranija palanke je tiranija uvida u sve, ili tiranija ove apsolutne jasnosti i javnosti svega. Palanka je nespojiva sa mrakom i sa njegovom demonologijom. DETALJNIJE>>
       
· WILLIAM · ·
QUEER identitet
Govoriti o pravima odre?ene društvene skupine bez njezina istinskog poznavanja čini mi se licemjernim i ispraznim. Stoga je primarno neophodno pozabaviti se njezinim identitetom, kao i različitim percepcijama istog u dominantnim društvenim matricama.... DETALJNIJE>>
       
· ·
Fascinantni fašizam
Sadomazohizam je oduvek bio krajnja granica seksualnog doživljaja: kada seks postaje potpuno seksualan, to jest odvojen od ličnosti, ljudskog odnosa, ljubavi. Nije čudo što se sadomazohizam poslednjih godina vezuje za nacističku simboliku. Odnos roba... DETALJNIJE>>
       
·
Registrovano partnerstvo
Apstrakt: 1) Životne zajednice osoba istog pola; Politicki znacaj registrovanog partnerstva. 2) Havajska sudska odluka - put u zakonsko priznanje braka osoba istog pola; Ko su stranke u postupku, kako je pocelo i šta je predmet spora; Promene u... DETALJNIJE>>
       
·
Prava lezbejki i homoseksualaca su ljudska prava
Citajuci Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima mi vidimo naša lica, naše poraze, naše pobede i naše nade u svet u kome ce sva ljudska bica biti rodena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Iz Manifesta ILGA-e DETALJNIJE>>
       
· PREV. PETAR VUJIČIĆ · ·
GORKA ARKADIJA
Od svih Šekspirovih dela Soneti i Bura uvek su smatrani kao najličniji. Ali šta znači lična? Mogao bi se u njima videti šifrovani kalendar i ključevi za biografiju, ili veliki prolog i epilog. Prospera su poistovećivali sa Šekspirom i u Buri su tražili... DETALJNIJE>>
       
· PIŠE: DUBRAVKA ŽARKOV · ·
Rod i Rat
Rodnost je mnogo više od sistematskih odnosa muškaraca i žena. Rodnost je, kao organizacioni princip društvenog života, odredena vrsta prakse koja je prisutna na raznim nivoima društva. Država i vojska su jedan od nivoa na kojima rodnost funkcioniše,... DETALJNIJE>>
       
· PREVOD: SUNNY GIRL I NICODEMUS, KOMENTARI: DUŠAN MALJKOVIC · ·
Postmodernizam
Kao istorijska odrednica, oznaka za razlicite stilove i socio-politicka stanja, nastala išceznucem legitimišucih metanarativa (vidi dole) ili prevagom potrošacke kulture (commodity culture), ''maglovita krilatica'' (''vaporous buzzword''- kako Barbara... DETALJNIJE>>
       
· PREVOD: ADRIJANA ZAHARIJEVIC · ·
UNUTRA/ IZVAN
Hrestomatija Unutra/Izvan predstavlja niz ranih ogleda iz queer teorije. Tekstovi pokrivaju oblasti filozofije, književne teorije, teorije filma, studije roda i kulture, ali nastoje i da konceptualizuju aktivizam kroz pravo, reklamu, umetnicke tehnike... DETALJNIJE>>
  1 2 3 4 5 6 7 8  
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi