Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija

Sociologija

Strana 3

       
· UN · ·
UN: Žene na čelu lanaca trgovine ljudima
Organizatori svetski raširenih lanaca trgovine ljudima najčešće su žene, iznenađujući je rezultat izveštaja UN o trgovini ljudima. Žene su većinom na čelu lanaca trgovine ljudima u skoro trećini od 155 zemalja, koje su UN uključile... DETALJNIJE>>
       
· HRVATSKA · ·
Incest - najmonstruozniji zločin
Incest (lat. incestare - sramotom okaljati) ili rodoskvrnuće pripada polnoj perverziji i označava se kao poseban tip pedofilije koji ukazuje na disfunkciju u porodici, nepostojanje zadovoljavajućih emocionalnih i seksualnih odnosa među supružnicima i... DETALJNIJE>>
       
· ·
Kako žive homoseksualci?!
Šezdesetih godina, liberalizacija je izazvala pre svega eksploziju komercijalizacije seksa. Pored neprestanog nicanja barova, bioskopa i sauna, primećuje se razvoj homoseksualne štampe, pornografije i industrije seksualnih naprava (gadgets),... DETALJNIJE>>
       
·
"Coming out" istraživanje me?u srpskom gej populacijom
Tema ovog istraživanja usmerena je na proces otkrivanja sopstvene homoseksualnosti drugima iz ugla samih homoseksualaca. DETALJNIJE>>
       
· PREVOD: MILAN ?URIĆ · ·
Homoseksualna uloga
Savremena konceptualizacija homoseksualnosti kao [datog] stanja (condition) je pogrešna i proističe iz etnocentričnih predrasuda. Homoseksualnost pre treba shvatiti kao društvenu ulogu. DETALJNIJE>>
       
· ·
Krivica i Internalizacija opresije
"Možeš biti uništen", pisao je J. Baldwin svom nećaku, "samo ako poveruješ da si zaista ono što beli svet naziva crnčugom". Ista situacija je i sa homoseksualcem. DETALJNIJE>>
       
· PREVOD: ANGRAMAINA · ·
Samoubistvo: Mitovi i činjenice o samoubistvu me?u gejevima
Najopasnija smicalica prema lezbejkama i gejevima je bilo stvaranje dvostrukog mita o homoseksualnom samoubistvu. DETALJNIJE>>
       
· ·
Ponovna poseta queer porodici
Tokom poslednjih deset godina, nakon serije pravnih, društvenih i kulturnih promena u zapadnim zemljama, srodstvo je postalo goruće pitanje u queer istraživanjima. U te promene spada zakon o istopolnom partnerstvu, pravo na usvajanje i zabrana diskriminacije... DETALJNIJE>>
       
· SOCIOLOG ·
Homoseksualnost i sociologija
Sociološko proučavanje homoseksualnosti nema dugu istoriju. Sve do pre tridesetak godina smatralo se da su za ovu pojavu nadležne medicina, psihijatrija i psihologija. Kroz svu takvu literaturu kao crvena nit provlači se poimanje homoseksualnosti kao... DETALJNIJE>>
       
· PREVOD: NICODEMUS · ·
Neka pitanja o gej i lezbejskom pitanju
Pierre Bourdieu (1930-2002), francuski sociolog, jedan od, u svetskim okvirima, najpoznatijih i najuticajnih sociologa s kraja XX veka. U svojim delima analizira mehanizam kojeg naziva „simboličko nasilje'', iza kojeg se krije društvena dominacija,... DETALJNIJE>>
  1 2 3 4  
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi