Upoznajte se na GS Forumu
Gej Srbija
Scena

Razgovoru o P. P. Pazoliniju, piscu i režiseru

centar za kvir studije  ·  beograd  ·  Odabrao: m  ·  Dodato: 16. FEB 2017

Drage i dragi,

pozivamo vas da prisustvujete razgovoru o

P. P. Pazoliniju,
piscu i režiseru

 

***

O njegovom životu, radu i seksualnosti govore

Ivana Kronja, filmolog
Predrag Mirčetić, teoretičar književnosti
Aleksandar Stojaković, pisac i režiser

***
Navedenim redom čućemo tri uvodna izlaganja:

1. Veliki italijanski književnik, novinar, politički mislilac i filmski umetnik, Pjer Paolo Pazolini (1922-1975) istaknuti je predstavnik italijanskog i evropskog političkog filma 60-ih i 70-ih godina 20. veka. Polazeći od marksističke kritike društva i levičarskog, ali i hrišćanskog humanizma, Pazolini je stvorio naturalističko-fantazmagorički filmski opus, koji posebno problematizuje i politizuje pitanje tela i seksualnosti u klasičnom i savremenom društvu. Vrhunac njegove autorske estetike predstavlja Pazolinijev poslednji igrani film "Salo ili 120 dana Sodome" (1975).

***

2. Šta danas čini mit o Pazoliniju?

Seksualnost, skandali i provokacije, beskompromisna hrabrost, levičarski angažman, „izdaja" književnosti zarad filma, tragična smrt...
Predstaviti tri aspekta književnog stvaralaštva Pjera Paola Pazolinija, sa posebnim osvrtom na roman Ragazzi di vita (1955) i posthumno objavljenu (autobiografsku) prozu Bludne radnje i Amado mio (1982) u kontekstu životnih činjenica i umetnikovih „opsesivnih" tema.

***

3. Aleksandar Stojaković pokušaće da rasvetli okolnosti Pazolinijeve smrti.

***

O izčagačici i izlagačima:

Dr Ivana Kronja je filmolog, kulturolog i filmska kritičarka. Doktorirala je 2010. na FDU, UU u Beogradu sa tezom: "Rodne teorije (neo)avangardnog filma". Objavila je studiju "Smrtonosni sjaj: Masovna psihologija i estetika turbofolka" (2001) i više desetina naučnih radova iz studija kulture, medija i filma u zemlji i inostranstvu. Od 2003. je profesor na VŠLPUSS u Beogradu. Filmsku kritiku piše za Novi filmograf i kulturni dodatak Politike. Kao članica Srpske Akademije za filmsku umetnost i nauku - AFUN bila je u Žiriju AFUN za izbor nacionalnog kandidata za nagradu Oskar 2016.

Predrag Mirčetić (1978), docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojoj predaje premete Pregled opšte književnosti 1 i 2, Dante 1 i 2, Diskurs moderne drame i Postmoderna proza: Eko, Kalvino, Tabuki. Od 2011. do 2013. godine kao volonter držao je časove engleskog i italijanskog jezika (nivo A1) članovima udruženja građana "Duša" i "Videa". Od 2011. godine do 2014. godine bio je saradnik ApsArta - Centra za pozorišna istraživanja. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Shvatanje umetnosti u kritičkim ogledima i prikazivanje umetnosti u prozi Oskara Vajlda" odbranio je 2015. godine.

Aleksandar Stojaković (1986), član redakcije časopisa za kvir teoriju i kulturu QT (2010-12), radio kao istraživač-intervjuer na istraživanju "Homofobija i intenalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje" (2015-16). Autor je dokumentarnog filma "Život pod maskom" (2016).

***
Predavanje se održava u
Institutu za filozofiju i društvenu teoriju,
Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu,
u subotu, 18. februara, od 14 sati.

***
Organizacija: Centar za kvir studije
uz podršku
Centra za promociju nauke i
Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi