Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
queeropedia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapplethorpe: Leatherman


 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapplethorpe:
Chains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapplethorpe:
Ruka

       

<<< Prethodna strana

5. Razmatranje seksa: beleške za radikalnu teoriju politike seksualnosti
(Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality)

Tekst T. Vandenberga koji sledi opisuje sadržaj i iznosi glavne ideje iz ovog uticajnog članka G. Rubin, objavljenog po prvi put u zborniku: Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, edited by Carole S. Vance, 267-319. New York: Routledge and Kegan Paul, 1984.


Rubin naširoko kritikuje savremenu misao kao i stavove o seksualnosti u zapadnoj kulturi sa glavnim osvrtom na one koji potiču iz Amerike. Ona se kritički odnosi prema dominantnom mišljenju koje opisuje kao ono koje je netrpeljivo prema seksualnosti koja se ne uklapa u bračni, heteroseksualni odnos i ima za cilj razmnožavanje. Kao ostaci razmišljanja iz viktorijanskog doba i vremena izazivanja "moralne panike" u 1950-im, takvi stavovi otežavaju da se razvije teorija pola koja je neophodna da seksualnu opresiju i nejednakost objasni, razume i ispravi. Takva teorija mora da prevaziđe feminističke stavove koje su korisni samo dotle dok objašnjavaju nepravde koje se odnose na sam rod. Umesto toga, Rubin "podstiče erotsku kreativnost" i osuđuje seksualne predrasude i proganjanje.


SEKSUALNI RATOVI (SEX WARS)


Dok se konflikti oko seksualnih vrednosti jednače sa onima koji su vezani za religiju tokom prethodnih stoleća, seksualnost poseduje sopstvenu političku dinamiku kao i razne vrste opresija o kojima se s vremena na vreme razmatra sa kritičkom pažnjom i preispitivanjem. Osamnaesti i devetnaesti vek u Engleskoji i Americi fokusirao se na viktorijanske običaje koji i danas obeležavaju seksualne stavove i seksualne zakone (sex laws ).

A. Osnovne odredbe o nemoralu Comstockovog zakona iz 1873. podržava Vrhovni sud.

B. Zbog viktorijanskog uticaja, homoseksualci su u Americi postali izjednačeni sa "seksualnim prestupnicima'" tokom 1950-ih i usvojeni su zakoni o seksualnim psihopatama što je policiji dozvoljavalo da ih hapsi. U kasnim 1940-im i 1950-im Ťlov na veštice" lokalnih i federalnih vlasti bio je usmeren na homoseksualce i komuniste.

C. Od 1977, prethodni zakoni o prostituciji i nemoralu dobili su veću primenu/sprovodenje što je dovelo do jačih restrikcija u vezi sa novim zakonima, prostornim ograničenjima, odobrenjima i bezbednosnim odredbama.

D. Kampanja koja je vođena, usled iracionalnog straha, da bi se deca zaštitila od seksualnih predatora imala je za posledicu navalu zakona o dečijoj pornografiji od kojih su mnogi imali nerealne restrikcije.

E. Desničarska ideologija povezala je netradicionalno seksualno ponašanje koje se ne odvija u braku, sa komunizmom i sa smanjenjem američke političke snage od 1950-ih.


I. SEKSUALNE MISLI

Autorka tvrdi da "radikalna teorija pola mora da identifikuje, opiše, objasni i osudi erotsku nepravdu i seksualnu opresiju" Rubin izdvaja šest pretpostavki koje su obeležile erotski diskurs zapadne kulture.

A Rubin ukazuje na polni esencijalizam: pol je pririodno vlasništvo na fiziološkom ili psihološkom nivou i nadilazi istorijske i društvene određenosti.

1. Foucault kritikuje tradicionalno biološko shvatanje seksualnosti tvrdeći da se seksualnost konstituiše u vršenju određenih društvenih običaja. To je konstrukcionističko shvatanje seksualnog ponašanja. Fizički i psihološki aspekti seksualnosti ne određuju iskustva, sadržaj niti politiku oko seksualnosti.

2. Seksualne prakse u zapadnoj kulturi bile su pod kontrolom rigidnog kaznenog okvira represije.

B. Diskurs koji se odnosi na "negativnost seksa" ukazuje da je seks opasan, destruktivan i u hrišćanskim verama predstavljen kao grešan osim ako se ne odnosi na brak i ako nije namenjen je stvaranju potomstva.

C. "Zabluda lestvice na pogrešnom mestu" ("Fallacy of misplaced scale" (http://meconium.org/fallacy+of+misplaced+scale) odnosi se na to da razlike u seksualnim preferencama dovode do disproporcionalne važnosti među njima.

D. "Hijerarhijski sistem seksualnih vrednosti" http://meconium.org/hierarchical+valuation+of+sex+acts+fallacy) stavlja udate/oženjene, reproduktivne heteroseksualce/ke na vrh piramide prihvatljivosti, a one koji/e praktikuju međugeneracijske odnose ili S/M na samo dno.

1. Prihvatljivost i stigma nagrađuje se ili dodeljuje prema onome što uspostavljaju zapadna religiozna učenja, psihijatrija i popularna kultura.

2. Između dobrih i loših seksualnih ponašanja postoji imaginarna linija koja ih razdvaja, dok se samo mali deo njih nalazi na dobroj strani.

E. Ove teorije poprimaju oblik "domino teorije seksualne opasnosti" tj. u slučaju da zid između prihvatljivog i neprihvatljibog seksa pukne, "zastrašujući seks" će uleteti na dozvoljenu stranu. Prosuđivanje odlučuje kojoj će strani linije svako pojedinačno ponašanje pripadati i koju će vrstu prihvatljivosti zadobiti.

1. Postupci sa loše strane koji su blizu linije polako se kreću preko linije.

2. Seksualna moralnost preuzima vrline dominantnih grupa i prezire neprivilegovane izjednačavajući se sa iskustvima drugih idelogija.
.
F. Varijacija je prihvatljiva u većini iskustava osim u seksualnim ponašanjima koje sebe uzimaju za univerzalne norme jednog jedinog seksualnog standarda.


III. SEKSUALNA TRANSFORMACIJA

Seksualna uredbe današnjice razlikuju se od prethodnih obrazaca. Seksualni sistemi bili su ponovo revizirani pod uticajem industrijalizacije i urbanizacije koje su dovele do "novih tipova seksualnih osoba, polulacija, stratifikacija i političkih konflikata".

A. Homoseksualnost je seksualni sistem koji liči na etničku zajednicu u kojoj su se ljudi sličnih identiteta udružili kroz proces industrijalizacije.

B. Prostitucija je postala profesija sa punim radnim vremenom čiji se akteri/ke, kao i homoseksualci, često nalaze na specifičnim teritorijama koje zahvetvaju zaštitu policije i pravnih snaga.

C. Oni/e koji/e praktikuju drugačije forme ‘perverznog' seksualnog ponašanja ujedilili/e su se da bi postali/e vidljivi/e.
.

IV. SEKSUALNA STRATIFIKACIJA

Industrijska revolucija je sa seksualnim transformacijama donela i nove vrste krivičnog gonjenja što je evidentno u okviru seksualne stratifikacije društva i kao što je i naznačeno u krivičnim delima protiv dostojanstva ličnosti i nemorala (sex laws). Većina zakona je na državnom nivou sa lokalnom policijskom primenom u različitim stepenima.

A. Kazne za kršenje seksualnih zakona u disproporciji su sa ličnom ili društvenom nepravdom među partnerima koji dobrovoljno stupaju u seksualne odnose (consenting partners).

B. Krivična dela protiv dostojanstva ličnosti i nemorala (sex laws) najrasprostranjenija su u oblastima koje se odnose na opscenost, ilegalnu seksualnu prodaju, decu i homoseksualnost.

1. Direktne reprezentacije erotskog ponašanja najstrože se zabranjuju zakonima protiv morala (obscenity laws), seksualna trgovina nastavlja da operiše kroz legalne rupe u zakonu. Međutim ako bi ona bila legalna, "radnici u seksualnoj industriji (sex workers)" bi mogli bolje da organizuju uslove i kontrolu, pogodnosti drugih formi kapitalističkog biznisa.

2. Naše društvo ne priznaje mladalačku seksualnost i kažnjava one koji ispoljavaju seksualno interesovanje za one koji su ispod lokalnog zakonskog starosnog minimuma za stupanje u seksualne odnose (age of consent); često deca gej i lezbejskih roditelja bivaju nepravedno oduzeta.

3. Samo je vaginalni snošaj u braku legalan u svakoj državi i time se sodomija i oralna kopulacija smatraju ilegalnim znacima nemoralnosti među venčanim i nevenčanim partnerima, istog ili različitog pola i time posebno kriminalizujući homoseksualce.

4. Krivična dela protiv dostojanstva ličnosti i nemorala i propisi promovišu seksualnu hijerarhiju, kao na primer, u zabrani homoseksualne imigracije, stupanja gej osoba u vojsku, i istopolnih brakova.

5. Dodatne pravne društvene kontrole postavljaju veća ograničenja homoseksualcima i posebno drugim seksualnim varijantama, utičući na njihov lični identitet, porodične odnose, svakodnevne lične i poslovne susrete, ograničavaju mogućnosti za zaposlenje i zaradu.


V. SEKSUALNI KONFLIKTI

Ne samo da postoje konflikti koji se tiču "definicija, evaluacija, uredbi, privilegija i vrednovanja seksualnog ponašanja", već se vode i bitke oko ideologije koju propisuju crkve, porodice, psihijatri i mediji protiv ciljnih grupa; vode se pravne borbe oko zakonodavstva i njegovih propisa i neslaganja koje se odnosi na zajednice koje seksualni disidenti formiraju i nastanjuju.

A. Zbog svoje vidljivosti u malim zajednicama, erotski disidenti sele se u zajednice metropola i pronalaze nova društva, drugi stupaju u vojsku skrivajući svoj seksualni identitet ili nestaju na univerzitetskim kampusima.

B. Što više zajednica pokušava da postavi restrikcije njihovoj vidljivosti i granicama, uspeh gej ekonomije poboljšao je život u gej getoima u centrima grada; ali troškovi stanovanja su sve nepristupačniji usled nove gradnje.

C. Jeffrey Weeks "'moralnom panikom'" naziva one intezivne periode moralnog straha koji rezultiraju političkom akcijom i društvenom promenom; u seksualnim ratovima, seksualna aktivnost postaje "označitelj za ličnu i društvenu zebnju sa kojima oni nisu suštinski povezani", zajedno sa pojavom javnog nasilja, policijskih mera i novim zakonima na uštrb neke nemoćne erotske grupe.

D. Rubin feminističku retoriku naziva raspaljivom, zato što ona sadomazohističke prakse i erotiku koja se rađa iz pornografije uzima kao svoje "žrtveno jagnje" i to nužno vodi seksualnim zločinima; takvo usmeravanje protiv S/M diskursa može da dovede do krimininalizovanja drugih grupa.

E. Strah od AIDSa uticao je na seksualnu ideologiju i podsticao strah od posledica različitih seksualnih aktivnosti; homofobi koriste bolest protiv žrtava AIDSa i prete novim propisima i politikama posebno obeležavajući gej populaciju.


VI. GRANICE FEMINIZMA

Rubin tvrdi da postoje dva načina mišljenja na koji feministkinje lociraju opresiju žena u seksualnosti: prvi je da podržavaju uklanjanje restrikcija sa ženskog seksualnog ponašanja zahtevajući seksualno oslobođenje koje će koristiti i ženama i muškarcima; drugi način mišljenja oslobođenje nalazi u proširenju muških privilegija nad ženama kroz konzervativnu anti-seksualnu pozadinu; pokret protiv pornografije pomogao je popularizaciji ovog drugog diskursa.


A. Nazvan "demonskom seksologijom" od strane Rubin, ovaj anti-pornografski pokret smatra da su varijante ženskog seksualnog izražavanja u opozicicji sa feminizmom i da se seksizam razvija iz komercijalne seksualne industrije koja koristi najekstremnije primere.

B. Seksualni reformatori/ke, edukatori/ke, i militanti/kinje, više su pomogli rešavanju realnih feminističkih problema nego što je to učinio konzervativni femistički diskurs; feminizmu "'koji je za seks (pro-sex)' pomogle su lezbejke, " heteroseksualci koji se ne pravdaju ", žene koje podržavaju utvrđene radikalne forme feminizma.
.
C. Seksualni umerenici koji su se pojavili, napadaju obe strane kao jednako ekstremne; oni kao da više podražavaju erotske nekonformiste zbog političkog angažmana dok traže da se njihove erotske sklonosti shvate.

D. Politička diskusija postoji oko pitanja zakonskog starosnog minimuma za stupanje u seksualne odnose, ali malo se govori o njegovoj sadržini u krivičnim delima protiv dostojanstva ličnosti i nemorala (sex laws) i praksama; samo se kod silovanja pravi razlika između saglasnog i prinudnog seksualnog ponašanja, a izostavlja se u zakonima o sodomijii i zakonom o incestu; ostali imaju restriktivne pravne interpretacije.

E. Različite teorije koriste se da bi se objasnila erotska raznovrsnost: Ťteorija ispiranja mozga" objašnjava da ljudi koji stupaju u Ťperverzne" seksualne aktivnosti mora da su bili prinuđeni ili nagovoreni na tako nešto; konstrukcionistička teorija objašnjava i konvencionalna i devijantna ponašanja; psihologiija oblašnjava da je to usled toga što su imali loše detinjstvo, neadekvatnu socijalizaciju ili rane probleme sa identitetom.

F. Uprkos većini savremenih feminističkih učenja, Rubinova rod i seksualnost smatra za odvojene društvene entitete da bi analizirala njihovo postojanje kao odvojene društvene prakse; seksualni sistem operiše u kontekstu i pod uticajem roda.


VII. ZAKLJUČAK

A. Seksualnost je politička i oslanja se na sisteme moći.

C. Pravne inicijative u kasnom devetnaestom i ranom dvadesetom veku odgovarale su pojavi novog erotskog sistema.

D. U kasnim 1950-im zabeleženo je stvaranje kao i represija nad novim seksualnim zajednicama.

E. Desničarski seksualni pokret odgovor je na seksulano oslobođenje 1960ih i 1970ih i doveo je do ujedinjavanja seksualnih radikala sa teorijskim diskusijama i istraživanjem.
.
E. Rubin kritikuje zapadnu kulturu koja seks smatra previše ozbiljno.

POSTSCRIPTUM

Rubin razmatra najsvežije događaje koji ovu teoriju seksualnosti ilustruju, kao što je donošenje zakona protiv pornografije i nemorala u Kanadi, uticaj njegovog donošenja na potencijalne Američke zakone, kriminalizovanje sadomazohizma u Kanadi i Engleskoj, kao i razne vrste prikrivenih napada na homoseksualnost za vreme izbora iz 1992 u Americi.

Terry Vandenberg

http://hyper.vcsun.org/HyperNews/battias/get/coms632/backread/5.html


Prevod:
Vedrana V.


Greetings from Frisco

<<< Prethodna strana

 
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi