Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
queeropedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Immanuel Kant (1724 - 1804)
Nemački filozof


Emanuel Kant, kasnije poznatiji kao 'Immanuel', rođen je 22. IV 1724. u Königsbergu (Istočna Pruska; danas Kaljingrad u Rusiji) kao četvrto od devetoro dece kaišara Johanna Georga Canta (Kant) (1697-1737) i njegove supruge Anne Regine Reuter (1697-1737) . (1)

Od 1737 - 1740. godine Kant pohađa gimnaziju Fridericianum koju tada vodi duhovni mentor njegove majke, izvesni pijetista Franz Albert Schulz. Nakon gimnazije upisuje se na studije prirodnih nauka na königsberskoj Albertini gde studira prirodne nauke, teologiju i filozofiju.

U periodu od 1747. do 1750. godine, morao je da radi kao upravitelj imanja (Hofmeister) u Judtschenu kod Gumbinnena, na imanju Daniela Anderscha pastora evangelističke crkve kao i na imanju majora Bernharda Friedricha von Hülsen u Arnsdorfu kod Mohrungena. (2)
Godine 1754. u junu, nakon što je podneo tri obavezne rasprave (Disputationen) stiče pravo da predaje i počinje da radi kao privatni docent držeći predavanja iz logike, metafizike, fizike, matematike, prirodnog prava, morala, 'prirodne teologije' i filozofije.

Mada je živeo skromnim životom (tek 1766. god. dobija svoju prvu malu platu radeći kao drugi bibliotekar Kraljevske biblioteke), važio je u svom rodnom gradu za 'elegantnog magistra'. Oko 1758. god. se intenzivira prijateljstvo izmeđju Kanta i trgovca Johanna Christopha Berensa kao i sa Johannom Hamannom. Hamann nikada nije krio svoju ljubomoru prema 'suparniku' Berensu. 'Vi ste Sokrat' pisao je Kantu, 'a ja želim biti Vaš prijatelj Alkibiad i za Vaše predavanje vama treba glas genija. A ta uloga može pripasti samo meni...' (3)

U Sokratovskim mislima iz 1759. koje je Hamann posvetio 'dvojici' Berensu i Kantu osetno se okrenuo od kritičko-racionalističkog viđenja svog 'Sokrata'. Prema Kantu se kasnije odnosio uglavnom u jednom provokativno - erotskom tonu iz doba mladosti. (4) Kant se u svom naklonu prema Hamannu nije dao zbuniti i više puta je potezao svoje društvene veze koje su neiskusnom Hamannu bile od velike koristi.

Iako je Kant vec bio objavio nekolicinu spisa kojima se istakao, tek 1770. god. dobija svoju redovnu profesuru na katedri za logiku i metafiziku, nakon čega nastaju njegova svetski poznata dela kao Kritika čistog uma (1781), Kritika praktičnog uma (1788) i Kritika moći rasuđivanja (1790).

Ovaj neženja, fanatik tačnosti, pedantni i prestrašeni intelektualac nikad u životu nece preći granice Istočne Pruske. Svake večeri, međutim, posvećivao je nekoliko sati društvu. Njegov najuži krug prijatelja činili su ne samo kolege već muškarci iz praktičnog života: bankarski direktori, trgovci i veletrovci, službenici. Katkad su i njegovi učenici bivali uvršteni u krug prijatelja. (5) Njegov Amanuensis, kasnije školski savetnik Reinhold Bernhard Jachmann jednom prilikom će reći da se 'Kant odlikuje toplim osećanjem za prijateljstvo'. Međutim, osim sa svojim kućnim lekarom Johannom Gerhardom Trummerom i nekolicinom drugih, ni s kim nije bio na 'ti'. (6)

'Najprisniji i najpoverljivi prijatelj kojeg je Kant imao u životu' (7)bio je škotski trgovac Joseph Green s kojim je od oko 1773. (1776?) do 1786. god. negovao svakodnevni kontakt.(8) Kako bi objasnio intenzitet njegovog druženja sa Greenom, Kant ga u društvu predstavlja kao kongenijalnog mislioca kojem je pokazao svaku rečenicu Kritike čistog uma pre nego je odštampana, ne bi li čuo Greenovo mišljenje.(9) Nakon iznenadne smrti Josepha Greena, Kant pokušava da nađe utehu u njegovom engleskom prijatelju Robertu Motherbyju. Uskoro gubi interesovanje za večernje izlaske i menja ritam svoje svakodnevnice. 'Činilo se da vreme koje je nekad njegovom najbližem prijatelju bilo posvećeno, sada želi da provede u potpunoj osameljnosti do kraja života, kao izraz žrtve za pokojnog, najdražeg prijatelja'. (10)
Kako ne bi morao da napušta svoju kuću, svakodnevno u 12:45 h organizuje neku vrstu posebnog menija (Table d'Hote) gde dolaze odabrani gosti i prijatelji koji su bili uglavnom službenici i trgovci ali i pisci i učeni ljudi kao što su bili Johann George Scheffner i Theodor Gottlieb von Hippel. (11)

Što se tiče Kantovih veza sa ženskim polom, tu biograf mora izraziti svoje 'duboko žaljenje'.(12) Samo sa nekim ženama, pre svega sa groficom Caroline Charlotte Amalie von Keyserling (rođene Truchsess von Waldburg, 1727-1791), imao je kontakte na ljubaznom odstojanju.(13) Kako bi Kanta animirao da se oženi, tadašnji pastor evangelističke crkve u Königsbergu, otac Becker, piše brošuru posvećenu Kantu kojoj daje ime 'Rafael i Tobias ili razgovor dvojice prijatelja o božanskim čarima braka' koju mu uručuje kritikujući ga što se ne ženi. Kant je negovao tu anegdotu u krugovima prijatelja, navodeći je često kao 'predmet najsmešnijeg razgovora'.(14) Svoje domaćinstvo je i dalje vodio uz pomoć svojih sluga Martina Lampea, Johanna Kaufmanna i sa jednom starom kuvaricom sa kojom je često i rado raspravljao.

Filozof koji je još za života postao legendaran, umro je 12.II 1803. od posledica moždanog udara. Na samrtničkoj postelji uz njega je bio dakon Andreas Christophorus Wasianski kojem on pred smrt, nasuprot svakom običaju, pruža svoja usta da ih ovaj poljubi.(15) Kantova želja da bude sahranjen u najužem krugu svojih prijatelja nije bila ispunjena.(16) Organizovan je pompezan oproštaj i sahrana u 'profesorskoj' grobnici königsberske katedrale.

Bernd-Ulrich Hergemöller


Iz: Bernd-Ulrich Hergemöller, Mann für Mann (Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mann-männlicher Sexualität im deutschen Sprachraum), 1988.

Prevod: arthouseboy


1 HINSKE, Norbert, Art. K., in: NDB XI, S. 110-125 (ältere Lit.; biographisch unzureichend).

2 KUHRKE, Walter, Kant und seine Umgebung. Königsberg 1924, S. 18-20 - Zu Kant und Königsberg auch: WEIS, Norbert, Königsberg. I.Kant und seine Stadt, Braunschweig: Westermann 1993 - MALTER, Rudolf (Hg), ŤDenken wir uns aber als verpflichtet...ť. Königsberger Kant-Ansprachen 1804-1945, Erlangen: Harald Fischer 1993.

3 HAMANN, Johann Georg, Briefwechsel, hg. v. Walter ZIESEMER u. Arthur HENKEL, Bd. I: 1751-1759, Wiesbaden: Insel 1955, Nr. 153, S. 373 (27.VII.1759).

4 DERKS 1990, S. 67. Als Kant von dem Plan abrückte, zusammen mit Hamann eine Kinderphysik abzufassen, reagierte Hamann beleidigt und verärgert (1759), vgl.: Briefe an KANT, hg. v. Jürgen ZEHBE, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1971, Nrr. lf, S. 1-16 - Vgl. auch: SIMON, Josef, Spuren Hamanns bei Kant?, in: GAJEK, Bernhard (Hg.), Hamann - Kant - Herder. Acta d. 4. Intern. Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg (Lahn) 1985, Frankfurt (Main)/ Bern/ New York 1987, S. 89-110 sowie die dort angegebene Lit. (R. WILD, S.A. JORGENSEN).

5 GAUSE, Fritz, Kants Freunde in der Königsberger Kaufmannschaft, in: Jb d. Albertus-Universität Königsberg, Bd. 9, 1959, S. 49-67: Bancodirektor Ludwig Ruffmann (1737-1794), verheiratet mit Marianne Elisabeth Collins; Kaufmann Georg Hay (Enkel des Kaufmanns Francis Hay), verheiratet mit Henriette Barckley; Johann Conrad Jacobi, verheiratet mit Charlotte, die 1769 in zweiter Ehe den Münzdirektor Johann Julius Göschen heiratete, Friedrich Conrad Jacobi, Neffe des vorigen; Kaufmann Joseph Green (um 1726-1786); Kaufmann Robert Motherby (1736-1801), verheiratet mit Charlotte Toussaint; Fayence- und Steingutfabrikant Paul Heinrich Collin (1748-1789), zugleich Plastiker, der bekannte Kant-Reliefs schuf. - Zahlreiche Anekdoten über Kant und seine Freunde enthalten die älteren Biographien: Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von L[udwig] E[rnst] BOROWSKI, R[einhold] B[ernhard] JACHMANN und [Ehregott] A[ndreas] Ch[ristophorus] WASIANSKI, für die dt. Bibliothek hg. v. Felix GROSS, Berlin o.J. [ND d. EA 1804].

6 Vgl.: KANT, Immanuel, Briefe, hg. v. Jürgen ZERBE, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, S. 72 (an Marcus Herz über Trummer).

7 JACHMANN, in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 154 - Hans BLÜHER bzw. sein postumes ŤArchivť benutzten dieses Zitat, um Kant den berühmten Homosexuellen zuzurechnen: BLÜHER, Aristophanes, 1966, S. 98: ŤDenn das Leben Kants ist, was den Eros angeht, von einer solchen Eindeutigkeit, daß darüber nicht der leiseste Zweifel bestehen kannť.

8 Daten nicht gesichert: Kant soll Green zu Beginn des Englisch-Nordamerikanischen Krieges (1776-1783) anläßlich einer heftigen Kontroverse kennengelernt haben (JACHMANN, in: Die Biographien, wie Anm. 5, S. 154). - Kant selbst spricht am 3.1.1791 von seinem besten Freund, der vor vier Jahren verstorben sei, in: KANT, Briefe 1970 (wie Anm. 6), S. 178.

9 JACHMANN in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 154.

10 Ebd., S. 156. - 1990.

11 WASIANSKI, in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 223: ŤZweitens waren seine gesamten Tischfreunde jüngere Männer wie er, oft sehr viel jüngereť. Er habe der Jüngeren bedurft, um Ťsich den Gram über den früheren Todť anderer Freunde zu ersparen. - Zu Kants möglicher Beteiligung an Hippels Pamphlet Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber: JAUCH, Ursula Pia, Immanuel Kant zur Geschlechterdifferenz. Aufklärerische Vorurteilskritik und bürgerliche Geschlechtsvormundschaft, 2. Aufl., Zürich: Passagen-V.

12 JACHMANN, in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 159f. - Im Gegensatz zu diesem beteuert BOROWSKI, Ebd., S. 68: ŤNein, nein, denn Kant - hat geliebt. Mir sind zwei seiner ganz würdigen Frauenzimmer (wem kann an den Namen etwas gelegen sein!) bekannt...ť

13 SALEWSKI,Wilhelm, Kants Idealbild einer Frau..., in: Jb. d. Albertus-Universität, Bd. 26/27, 1986, S. 27-62.

14 JACHMANN, in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 144.

15 KUHRKE 1924 (wie Anm. 2), S. 94f

16 WASIANSKI, in: Die Biographien (wie Anm. 5), S. 305. - Motto: Anm. 14. Frage des Pfarrers (N.N.) Becker an Kant, die dieser bewußt mißversteht.

 
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi