Pitanje seksualnosti u staroj Atini je dugo bilo osetljivo pitanje za naučnike. U ovoj knjizi Keulsova ispituje seksualnu istoriju Grka, fokusirajući se na Atinu V veka pne. Kao izvori su poslužili književnost i mitologija i više od 300 fotografija oslikanih... DETALJNIJE>>