Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
Scena

Predavanje o queer identiteu

cks  ·  beograd  ·  Odabrao: m  ·  Dodato: 18. NOV 2013

Centar za kvir studije poziva vas na seriju predavanja o kvir (queer) identitetu u 2013-14. godine

Od kraja novembra do kraja juna održaće se dvosemestralni kurs od 28 predavanja na temu LGBT/kvir/(homo)seksualnog identiteta, kulture i politike na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Predavači i predavačice se problematikom bave akademski, profesionalno i/ili kao aktivisti i aktivistkinje.

Predavanja su okvirno grupisana u pet celina:

1. Osnovni pojmovi

Istraživanje pojma kvir i prevođenje termina na srpski. Pojmovi roda, pola seksualnosti. Homo/heteroseksualnost, gej/gay i lezbejka, transseksualnost i transrodnost. Kritika kvira kao novog identiteta.

2. Nastanak i razvoj kvir teorije

Od Platona do teoretizacije pornografije. Od gej-lezbejskih/istopolnih i rodnih studija do kvir teorije. Osnivači i uticaji: Freud, Foucault, Kosofsky Sedgwick, Derrida, Butler, Boswell, de Lauretis...

3. Kvir i drugi diskursi

Psihologija i antipsihijatrija - sporovi. Kvir iz perspektive psihoanalize, sociologije, antropologije, religije... Kvir u matematici, fizici i biologiji!

4. Kvir umetnost

Šta je i koji su njeni kriterijumi? Kvir na filmu, u književnosti, pozorištu, slikarstvu itd. Postoji li mogućnost „normalnosti" u umetnosti? Da li je umetnost već-uvek kvir?

5. Kvir i politika

Pravno stanje. Organizovanje: seksualna revolucija od 1969. do danas. Feministički i lezbejski pokret. Gej pokret i levica/desnica. Teorije zavere, politička konstrukcija „patologija" i anti-gej politika u svetu i Srbiji.

***

Predavanja će početi 23. novembra 2013. i biće održavana subotom popodne. Tačni termini će biti dostupni e-mailom. Posle svakog predavanja sledi diskusija, gde se očekuje aktivno učestvovanje polaznika i polaznica. Poželjno je da oni koji se prijave prisustvuju što redovnije, a zainteresovani i zainteresovane da dobiju sertifikat moraju da prisustvuju na najmanje 20 predavanja i napišu seminarski rad na temu koju sami odaberu u roku od 3 meseca po završetku kursa. Najbolji radovi će biti objavljeni.

Predavanja su besplatna i otvorena za sve.

Zainteresovani i zainteresovane se mogu prijaviti na e-mail: kvir.studije@gmail.com sa osnovnim podacima: ime i prezime, šta studiraju/čime se bave, uz kratko objašnjenje zašto su zainteresovani za učešće, odnosno šta očekuju da dobiju pohađanjem ovog kursa.

PROGRAM KVIR STUDIJA 2013 - 2014.

UVOD:
1. Uvod u kvir teoriju: pol, rod, seksualnost - razgovor (dr Adriana Zaharijević, dr Jelisaveta Blagojević, Dušan Maljković)

NASTANAK I RAZVOJ KVIR TEORIJE:
2. Uvod u Fukoa (Ivan Milenković, filozof, Treći program Radio Beograd)

3. Neheteronormativnost detinjstva i psihoanaliza (Dušan Maljković)

4. Psihoanaliza, psihoseksualni identitet i socijalno nesvesno (dr Vida Rakić, psihoanalitičarka)

5. Platon, mit o androginima i antička (homo)seksualnost (dr Irina Deretić, filozofkinja, Filozofski fakultet, Beograd)


Zimski raspust (nastavak 18. januara)

6. Naturalizacija i genealogija roda (Ivan Milenković, filozof, Treći program Radio Beograd)

7. Queer i posthumano (dr Jelisaveta Blagojević)

8. Feminizam i kvir (dr Adriana Zaharijević, filozofkinja, Centar za ženske studije, Beograd)

9. Paraphilie i afektivnost (dr Sanja M. Bojanić, filozofkinja)


KVIR I RELIGIJA:
10. Srpska pravoslavna crkva i homoseksualnost (Miloš Jovanović, sociolog, Filozofski fakultet, Niš)

11. Ritual bratotvorenja i istopolna ljubav u kanonskim okvirima i praksi Srpske pravoslavne crkve (mr Dejan Aničić, teolog)


KVIR I BI/TRANSSEKSUALNOST:
12. Uvod u krip teoriju (mr Nađa Bobičić, teoretičarka književnosti)

13. Uvod u transseksualnost (Kristijan Ranđelović, trans-aktivista)

14. Virdžine (Predrag Šarčević, antropolog, Treći program, Beograd)

15. Uvod u aseksualnost (Taša Antić)


KVIR I POLITIKA:
16. Feminizam i lezbejski pokret (Lepa Mlađenović, feministička psihološkinja, Ženski centar, Beograd)

17. Odstupanja od rodnih stereotipa u porodičnim stripovima: Paja Patak, Miki Maus, Hogar, Princ Valijant, Fantom, Supermen... (dr Zorica Mršević, teoretičarka prava, Institut društvenih nauka, Beograd)

18. Politika i psihijatrija (mr Jelena Zulević, psihološkinja)

19. Deca u LGBT domaćinstvima (dr Slobodan Antonić, sociolog, Filozofski fakultet, Beograd)

20. Antigej politike u Srbiji i desničarski diskurs homofobije (dr Rastislav Dinić, filozof, Filozofski fakultet, Niš)


KVIR I UMETNOST:
21. Kvir i književnost (Predrag Mirčetić, teoretičar književnosti, Filološki fakultet, Beograd)

22. Kvir i filmska teorija/filmska umetnost (dr Ivana Kronja, teoretičarka filma)

23. Kvir momenti u kinematografiji (mr Olga Dimitrijević, teoretičarka filma)

24. Kvir i vizuelna umetnost (dr Ana Vilenica, teoretičarka umetnosti)

25. Kvir i pozorište (Zvonimir Dobrović, kulturolog, Queer Zagreb)

26. Kvir i 'ozbiljna muzika' (mr Ksenija Stevanović, muzikološkinja, Treći program Radio Beograd)

KVIR I 'HARD-SCIENCE':
27. Biološke teorije (homo)seksualnosti (dr Dušan Mišević, evolucioni biolog)

28. Žene u fizici (Dragan Prekrat, doktorant teorijske fizike)

 

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi