Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
Scena

Javna debata “Savetovanje i testiranje na HIV u Srbiji – izazovi i rešenja“

siguran puls mladih  ·  beograd  ·  Odabrao: m  ·  Dodato: 28. NOV 2013

Udruženje građana Siguran puls mladih-SPY iz Beograda uz podršku Fakulteta za medije i komunikacije pozivaju Vas da učestvujete u javnoj debati "Savetovanje i testiranje na HIV u Srbiji - izazovi i rešenja" koja se održava u okviru prve Evropske nedelje testiranja na HIV, 28. Novembra 2013. godine, u prostorijama Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd, ul. Karađorđeva br. 65 (sprat V sala br. 10), sa početkom u 17 sati.

Na debati će prisustvovati epidemiolozi koji dugi niz godina rade savetovanje i testiranje na HIV, savetnici iz organizacija civilnog sektora koje se bave prevencijom HIV-a, predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje i Sekertarijata za zdravstvenu zaštitu u Beogradu.

Savetovanje i testiranje na HIV je jedna od najsnažnijih i najdelotvornijih aktivnosti na polju HIV prevencije, a u razvijenim zemljama sveta važna komponenta programa prevencije HIV-a kojom se utiče na smanjenje novih infekcija, kao i na rano otkrivanje HIV infekcije.

Srbija se po broju savetovanih i testiranih na HIV nalazi na samom dnu evropske liste.

Usluga besplatnog i anonimnog savetovanja i testiranja na HIV u Beogradu dostupna je samo u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Gradskom zavodu za javno zdravlje i u 2 organizacije koje se bave prevencijom HIV-a u vulnerabilnim grupama.

U našoj zemlji, najveći broj savetovanih i testiranih se tokom godine obavi u Beogradu (preko 70% svih testiranja u Srbiji uradi se u glavnom gradu). Međutim, izostanak konstantne promocije ove aktivnosti, nedostatak podrške aktivnostima civilnog sektora, nedovoljna saradnja vladinog i civilnog sektora u smislu partnerskog rada, kao i izostanak efikasnih strategija i aktivnosti na polju smanjenja stigme i diskriminacije koje još uvek postoje kada je HIV u pitanju, obavezuju nas na angažovanje, mnogo ozbiljniji rad i hitno pronalaženje efikasnih i efektivnih rešenja u pogledu prevencije i unapređenja zdravlja HIV-om ugroženih populacija.

Cilj debate je da se inicira donošenje preporuka koje bi doprinele da savetovanje i testiranje budu dostupniji građanima koji su ranjiviji na HIV kako bi se što veći broj savetovao i testirao i time saznao svoj HIV status. Rano saznanje HIV statusa ima ogoman značaj kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou. Ono nam pomaže da živimo odgovornije, produktivnije i ispunjenije, a u slučaju pozitivnog rezultata omogućava nam da na vreme započnemo terapju koja će u dugom periodu sprečiti nastanak AIDS-a.

Prva Evropska nedelja testiranja na HIV "Pričaj o HIV-u - testiraj se na HIV" se održava od 22. do 29. novembra i nastavlja do 5. decembra u okviru ovogodišnjeg obeležavanja 1 decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a i okuplja organizacije civilnog društva, institucije i aktiviste uz podršku Nemačkog instituta za međunarodnu saradnju - GIZ u Srbiji.

Svesni dobrobiti od aktivnosti dobrovoljnog savetovanja i testiranja na HIV i svesni velike odgovornosti koja je na nama, da ovu aktivnost učinimo što snažnijom i što dostupnijom, na debatu smo kao goste,  moderatore i izlagače pozvali:

1.     Mr sc. med. dr Veru Dražić, sekretarku Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda

2.     Dr. Biljanu Begović, epidemiološkinju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

3.     Prim. Mr. sci med. dr Milu Paunic, epidemiološkinju i DPST savetnicu iz Asocijacije JAZAS

4.     Iseina Fetoskog, Potpredsednika udruženja Siguran puls mladih – SPY, koordinatora programa HIV prevencije u MSM populaciji u Beogradu

5.     Radeta Kuzmanovića iz Centra za afirmaciju pozitivnog života - Q-Klub

6.     Đuricu Stankova, Izvršnog direktora AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

7.     Predstavnike GIZ-a u Srbiji

Za više informacija o događaju i o inicijativi obratite se:

 

e-mail: office@spy.org.rs

 

 

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi