Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
gej scena

GAY (TO) 2


 

sADRŽAJ


iNTRODOKTRINACIJA

dISKURS eX mACHINA
- uVOD u qUEER tEORIJU
- sEDGWICK eVE kOSOFSKY
- iNSTRUMENTA sTUDIORUM pARS I, nICODEMUS
- dVOSTRUKA sCENA pRIKRIVANJA, dUŠAN mALJKOVIĆ
- mRTVI kOJI hODAJU, eLISON hANSON

u zDRAVOM dUHU zDRAVO tELO!
- aIDS: iSTINE i zABLUDE, dANIEL m.

aRT aND sHE-hE-sTORY
- hOMOSEKSUALNA ljUBAV u aNTIČKOM dRUŠTVU, sS
- lEMPICKA iLI kAKO bITI iVICA dVA sVETA, gERALDINE mILAN
- gENETSKA uTOPIJA-tOM oF fINLAND, gERALDINE mILAN
- pIERRE eT gILLES, pLASTIČNA iKONOGRAFIJA, kAKO nAPRAVITI sPERMU oD vOĆNOG šAMPONA?, jOSIFA v.
- hAREMI, jELENA mILETIĆ

iKONOKLAS(t)IKA
- kONSTANTIN p. kAVAFIS, aNGRAMAINA
- hOMOSEKSUALNI iDENTITET u sVETU uMETNOSTI i nOVIH tENDENCIJA XX vEKA, bILJANA COSMOGINA

kONTEKSTUALIZACIJA (121)
- sTAKLENAC - dNEVNIK dRUGAČIJEG zAVODNIKA (fragment), uROŠ fILIPOVIĆ
- mORIS (fragment), e. m. fORSTER

aUTODISTORZIJA
- u šEST nASTAVAKA, lOONA lOO
- gEJ sKINHEDS! iLI o dRUGAČIJOJ sLICI, dEIVAN
- u pOTRAZI zA lAROM kROFT, vLADA t.
- dISKRETAN šARM x-A, vLADA t.
- bONTOVNIK, gERALDINE mILAN
- fUN, cLEAN & rEAL, žANA pOLIAKOV
- iZVODI iZ cAMP eNCIKLOPEDIJE, fILIP kOR


 

 
GAYTO 2 možete nabaviti u knjižari 'BOOKWAR' koja se nalazi u holu SKC-a!
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi