Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

 
   
Igor Kon i James Riordan:
Seks i rusko društvo

Igor Kon and James Riordan, Sex and Russian Society (eds.), Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1993, 168 pp. (Sadrži bibliografiju i registar).U ovoj zbirci radova Igor Kon, autor prvog ruskog udžbenika o seksualnosti (Uvod u seksologiju, 1988. god.), James Riordan, profesor ruskih studija na University of Surrey u Velikoj Britaniji i nekolicina saradnika (među kojima četvoro Rusa), daju revolucionarni pregled seksualnosti u ruskom društvu. Riordan iznosi kratak pregled ove teme, dotičući žalosno stanje neznanja o seksu u bivšem Sovjetskom Savezu, i pozitivne i negativne, znakove promena, koja je danas odigravaju, te šta Zapad može da učini da ubrza proces promene. Konov prvi rad je opšti pregled seksualnosti u ruskom društvu, uključujući i istorijski uvod koji obuhvata nekoliko vekova unazad do ''svete Rusije'', sa posebnim naglaskom na negativan uticaj hrišćanstva na sve što se tiče seksa, počev od IX veka. Kon ističe seksualne aspekte ruske narodne kulture, koji se odražavaju u folkloru, slikarstvu i literaturi sve do vremena Sovjetskog Saveza. On pruža pregled liberalnih stavova prema seksu koji su preovladavali od revolucije sve do Staljinovog vremena, kada su uvedene mere represije, koje su uticale na mnoge aspekte sovjetske seksualne kulture i istrajale do današnjih dana. Nakon Staljinove smrti i tokom ''otapanja'', učinjeni su neki pozitivni koraci da bi se poboljšala situacija: seksologija je začeta, započeta su sistematična proučavanja dečije seksualnosti i seksualnosti mladih, a ponekad i štampanje udžbenika i izvršenih statističkih istraživanja na temu seksa.

Šest doprinosa eksperata za sovjetske studije (Soviet studies) istražuju specifične oblasti seksualnosti u ruskom društvu. Larissa I. Remennick piše o izazvanim pobačajima kao o glavnom načinu kontrole rađanja u bivšem Sovjetskom Savezu, ukazujući da kontraceptivna revolucija na Zapadu šezdesetih godina XX veka ''nikad nije dosegla SSSR'', gde je 1987. godine izazvano približno 6 818 000 abortusa. Lynne Atwood, ekspertkinja za žene u Sovjetskom Savezu, opisuje u svom radu uključivanje seksa i pornografije u recentne filmove proizvedene u Rusiji. Ona se usredsređuje na položaj žena u takvim filmovima kao što je Mala Vera (1988. god.), koji je pružio Rusima prvu priliku u istoriji da okuse eksplicitne scene seksa na filmskom platnu. Ona takođe komentariše i način na koji se tretiraju prostitucija i seksualno nasilje nad ženama u ostalim novijim filmovima.

 
Igor Kon  

Kona ponovo srećemo u članku gde detaljno ispituje seksualne manjine, uglavnom homoseksualce, i njihov žalosni položaj tokom čitave istorije Sovjetskog Saveza. Kako se homoseksualnost prema Članu 121 ruskog krivičnog zakona smatrala krivičnim delom, pokušaji da se dekriminalizuje bili su dugi i naporni. Tek sada se, na televiziji i u štampi, raspravlja o novom zakonu. U svom radu, ''Sovjetski izbor za Miss'', Elizabeth Waters izveštava da je prvi izbor u SSSR, održan 1988. godine. Prva mis SSSR je izabrana na Sve-saveznom takmičenju lepote u Moskvi u maju 1989. godine. Sovjeti su bili ambivalentni prema ulozi kraljica lepote u društvu. Da li je to reklamiranje modne industrije? Da li je samo poenta imati seks simbol, kao što je Merilyn Monroe? Waters veruje da će ovakva takmičenja '' u budućnosti biti održavana od strane raznih društvenih institucija, od strane modne i seks industrije, uz diversifikovanje kulturnog života i širenjem građanskog društva'' (str.132).

Sergei Golod nas, u svom radu ''Seks i mladi'', izveštava o rezultatima ispitivanja o seksu, koje je on lično sproveo sa sovjetskom omladinom (uglavnom studentima) na temu seksa pre braka, motivima za seksualni odnos i zadovoljstva seksualnim odnosima. Poslednji rad, čiji je autor Lev Shcheglov, bavi se istorijom i razvojem medicinske seksologije i seksualne patologije u SSSR-u. On ističe da nedostatak seksualnog obrazovanja u zemlji, potreba za profesionalnom obukom u oblasti seksologije, kao i nestašica obrazovanih seksualnih patologa, ukazuju na hitnu potrebu za promenama i razvojem na polju medicinske seksologije.

Thomas J. Whitby


Preuzeto iz: Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality. A Selected Guide (2nd Edition), Engelwood, Colorado, 1995. str. 654-655.

Prevod: Ivana

Sadržaj/ Contents:

Contributors
Introduction

James Riordan
1. Sexuality and Culture
Igor Kon 15
2. Patterns of Birth Control
Larissa I. Remennick 45
3. Sex and the Cinema
Lynne Attwood 64
4. Sexual Minorities
Igor Kon 89
5. Soviet Beauty Contensts
Elizabeth Waters 116
6. Sex and Young People
Sergei Golod 135
7. Medical Sexology
Lev Shcheglov 152
Index 165

+Linkovi:

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi