Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

Friedman Richard:
Homoseksualnost kod muškaraca - savremena psihoanalitička perspektiva

Friedman, Richard, Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective. With a foreword by Roger A. MacKinnon. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1988. 296 str. Includes bibliografy and index.

Male HomosexualityFriedmanova studija predstavlja psihoanalitičko ispitivanje homoseksualnosti, podeljeno u četiri dela. U prvom delu: "Biopsihosocijalno istraživanje homoseksualnost kod muškaraca" Friedman izlaže i istražuje biološku literaturu koja se tiče homoseksualnosti, uključujuci studije o blizancima, rodni identitet u detinjstvu i daje pregled freudijanskih interpretacija. U sledećem odeljku: "Psihopatologija i seksualna orijentacija muškaraca" ispituje odnose između psihopatologije i muške seksualne orijentacije. Autor koristi koncept homoseksualnosti u svojstvu prideva kako bi opisao seksualno ponašanje, a ne kao imenicu koja se odnosi na tip ličnosti. U ovom delu se raspravlja i o egu i superegu i njihovim posledicama na ukupno duševno stanje neke ličnosti. Treći deo: "Razvojna razmatranja" raspravlja o začetku rodnog identiteta i rodne uloge/ identiteta kao i o kristalizaciji seksualne orijentacije i početnim aspektima erotskog života. Poslednji odeljak je posvećen teoretskim pitanjima koja se razvijaju u holistički pristup koji se može nekim čitaocima činiti kontraverzan.

Glavna Friedmanova teza glasi da se diferencijacija (differentiation) u seksualnoj rodnoj identifikaciji između homoseksualaca i heteroseksualaca razlikuje po sadržaju a ne po procesu. Ekskluzivno homosesksualne ili heteroseksualne seksualne orijentacije ne pretpostavljaju nesvesne sklonosti ka osobama suprotnog, odnosno istog pola: konstrukti nesvesne homoseksualnosti i nesvesne heteroseksualnosti koje sam izneo, jesu radikalno drugačiji od onih koji su izneli prethodni teoretičari. Osnovna razlika je u ideji da su radnje (the workings) nesvenog u početku povezane sa rodnom diferencijacijom a kasnije sa diferencijacijom seksualne fantazije. Isti proces diferencijacije odigrava se kod homoseksualnih i heteroseksualnih dečaka. Sadržaj se razlikuje ali ne i proces. Iznosim hipotezu da sledeći diferencijaciju, većina heterosekualnih muškaraca nisu predisponirani ka nesvesnoj homoseksualnosti. Nema takvog konstrukta u njihovom nesvesom umu. Slično, sledeći diferencijaciju, većina ekskluzivnih homoseksualaca nemaju predispozicije za nesvesnu heteroseksualnost" . Kako bi ovo stavio u odgovarajuću perspektivu, autor dalje konceptualizuje ograničenu po brojnosti biseksualnu mušku populaciju kod koje nisu niti homoseksualne niti heteroseksualne fantazije suzbijane.

Konačno, Friedman pobija ranija verovanja da je pasivnost jednako ženskost i da odgovara homoseksualnom ponašanju, te da homoerotske fantazije simbolišu štetu za muško i lično samopoštovanje.

Joseph P. Consoli

Preuzeto iz: Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality. A Selected Guide (2nd Edition), Engelwood, Colorado, 1995.

Sadržaj/Contents

PART ONE

Biopsychosocial Research and Male Homosexuality 1

1 Introductory Concepts 3
2 Psychobiological Considerations 11
3 Gender Identity and Male Homosexuality 33
4 Freud's Three Essays Revisited 49
5 The Role of the Family in the Etiology of Homosexuality 57

PART TWO

Psychopathology and Sexual Orientation in Males 79

6 Character Pathology and Sexual Orientation: Introductory
Concepts 81
7 Homosexuality-Heterosexuality and Obsessional Character
Disorders: Character Neuroses 96
8 Homosexuality-Heterosexuality and Obsessional Disorders:
Borderline Syndromes 110
9 Bisexuality, Obsessional Character Neurosis, and Borderline Syndromes 126
10 Masochism and Sexual Orientation 143
11 Homosexuality and Paranoid Psychopathology 164
12 Psychopathology and Sexual Orientation: Further Reflections 180

PART THREE

Developmental Considerations 189

13 Childhood 191
14 Adolescence 202

PART FOUR

Theoretical Issues and Conclusion 225

15 Gender Identity and the Sense of Masculinity 227
16 Male Sexual Fantasy Differentiation 241
17 Sexual Fantasy, Ego, and Self 249
18 Hierarchy and Sexual Orientation 259
19 Conclusion: Psychoanalysis, Science, and Homosexuality 268
References 275
Index 289

Prevod: N.

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi