Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

Tripp Clarence:
Homoseksualni matriks

Tripp Clarence, The Homosexual Matrix. New York: McGraw-Hill, 1975. 314 str. Includes bibiliography and index.

Studija je rezultat 10 godina rada C. Trippa - psihoterapeuta, seksologa i kolege Alfreda Kinseya i danas je mnogi stručnjaci uzimaju kao jedan od najuticajnijih i najprosvetljavajućih radova o homoseksualnosti u savremenoj naučnoj literaturi. Tripp najpre istražuje popularne i istorijske stavove prema seksu u svetlosti liberalizacije seksualne prakse '60-tih godina. Raspravlja o biološkim razmatranjima seksualnosti i ispituje poreklo kako homoseksualnosti tako i heteroseksualnosti. Tripp dokazuje da se seksualnost razvija kroz matriks pozitivnih privlačenja kod homoseksualaca (kao i kod heteroseksualaca) a ne kao što se do tada verovalo da je posledica negativnih reakcija na takve stvari kao što su strah od kastracije, neprijateljski otac ili blisko povezivanje sa majkom. Potom raspravlja o homoseksualnim seksualnim tehnikama u odnosu na fiziologiju, o erotizovanom kršenju tabua, situacionom seksu, psihologiji seksualnog interesa i funkciji otpora. Takođe govori i o sveprisutnosti homoseksualnosti, adaptivnim mehanizmima kojim homoseksualci opšte sa svetom (pleme, grad, velegrad) i o četiri racionalizacije, odnosno mehanizmima poricanja (denial-umbrellas) kojima neki homoseksualci poriču sebi i drugima da su homoseksualci: 1. rodna uloga (gender-role-umbrellas), odnosno preuzimanje isključivo 'muške' uloge dominantnog seksualnog partnera, emocionalna škrtost, odbijanje svega što liči na žensku ulogu u seksualnom kontaktu (felacio, npr.), 2. "lična nevinost" (the personal-innocence umbrella; sva seksualna motivacija dolazi od drugog, akter je zaveden, nesvestan), 3. samo-sada tvrdnji (the only-for-now umbrella; homoseksualni kontakti su temporalni i prolazni, dok ne dođe ona prava) i 4. "posebna prijateljstava" (the special-friendship umbrella; na primer, odnos profesora i kolege ili studenta: naša veza je plod socijalne interakcije i intelektualnog slaganja, seks tu ne igra važnu ulogu). Tripp se bavi i mnogostrukim varijacijama kratkoročnih i dugoročnih veza. Sledi živahna rasprava o psihologiji feminiziranosti, retkoj među homoseksualcima. Razlikuje više tipova 'feminiziranih' životnih stilova: nelly, swish, blasé (the queenly gestures) i camp ponašanje (reč vodi poreklo iz perioda "depresije" početkom '30-tih kada su grupe mladih homoseksualaca u New Yorku, posebno onih privučenih pozorištem, iznamljivale stanove, živeći zajedno iz ekonomskih razloga. Te grupe su nazvane kasnije camps (kampovi).

U odeljku o politici homoseksualnosti Tripp sumira mnoge načine na koje homoseksualnost može biti politički značajna, lokalno i čak internacionalno. Govori o problematici kao što je ucena, uloga privilegije, homoseksualnost u diplomatiji i špijunaži, mas medijima i izdavaštvu.

Glavni topik knjige je pitanje psihoterapije. Tripp napada svoje kolege po profesiji koji pokušavaju da "izleče" nešto što niti treba niti ima smisla da se Ťlečiť. Zapravo, nema izlečenja homoseksualnosti. Veruje da psihoterapija treba da usmeri svoje napore ka pospešivanju prihvatanja nečije otkrivene homoseksualnosti. U završnoj analizi Tripp homoseksualnost vidi kao životnu činjenicu i to je ono gde pitanja i odgovori treba da počinju i da se završavaju.

Neil Woodward

Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality, ibid., str. 330.


Contents

Preface ix
1. Popular and Historical Concepts of Sex 1
2. Biological Considerations 9
3. Inversion and Homosexuality 20
4. The Origins of Heterosexuality 33
5. The Origins of Homosexuality 62
6. Sex Techniques 94
7. The Social Shapes of Homosexuality 119
8. Brief Encounters and Ongoing Relationships 141
9. The Psychology of Effeminacy 160
10.The Politics of Homosexuality 190
11.The Question of Psychotherapy 229
12. Balancing the Equation 253

MISCELLANEA 266
REFERENCE NOTES 274
INDEX 293

Stranice prema džepnom izdanju: A Signet Book-New American Library, 1976.

Prevod: N.

 

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi