Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

Bullough Vern i James Brundage:
Seksualne prakse i srednjovekovna Crkva

 
   
Sexual Practices & Medieval Church. Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1982, str. 289, bibliografija i indeks.

Ova knjiga predstavlja zbirku radova nekoliko medievista na temu praktikovanja seksa i stavovima prema njemu u srednjem veku, a tekstovi se temelje na spisima teologa, filozofa, kanoničara itd. Prema autorima knjige, Bulloughu i Brundageu, postoji nestašica dostupnih informacija vezanih za srednjovekovni seks.

U uvodnom radu Bullough opisuje hrišćansko nasleđe ostalo iza stavova grčkih i latinskih crkvenih otaca, koji su delovali između I i VII veka, među kojima se nalaze mnoge figure od sv. Pavla do sv. Avgustina. Ispituje hrišcansko ucenje o bludnicenju, preljubi, celibatu, kastraciji, braku, homoseksualnosti i sl.

 
James Brundage  

Prvi deo se sastoji od sedam radova na temu hrišćanske teorije, prakse i stavova: Formiranje srednjovekovnih ideala: Hrišćanska teorija i hrišćanska praksa (Bullough), Čedni brak i sveštenićki celibat (Jo Ann McNamara); Prostitutka u ranom srednjem veku (Bullough), Transvestizam u srednjem veku (Bullough), Greh protiv prirode i homoseksualnost (Bullough) i Seksualne nepravilnosti u srednjovekovnoj Skandinaviji (Grethe Jacobsen).

Drugi se deo fokusira na zakonske aspekte seksa i takode sadrži sedam radova: Seks i kanonsko pravo: Statistička analiza primera kanonskog i civilnog prava (Brundage), Brak Marije i Josifa u ideologiji braka dvanaestog veka (Penny S. Gold), Konkubinat i brak u srednjovekovnom kanonskom pravu (Brundage), Preljubništvo i bludničenje: Studija pravne teologije (Brundage), Problem impotencije (Brundage), Silovanje i zavođenje u srednjovekovnom kanonskom pravu (Brundage), Prostitucija u srednjovekovnom kanonskom pravu (Brundage).

 
 
Vern Bullough

Poslednji deo čine četiri rada: Seks u književnosti srednjeg veka: Fabliaux (Sidney E. Berger), Prostitucija u poznom srednjem veku (Bullough), Ljudska seksualnost u naučnim spisima od XII do XIV veka (Helen Rodnite Lemay), i Postskriptum: Jeres, veštičarenje i seksualnost (Bullough).

U appendix-u se razmatra Srednjovekovni kanonski zakon i njegovi izvori, sa ispitivanjem šest dela uključujući i Corpus iuris canonici, čime se ujedno ovaj dragoceni rad i završava.

Thomas J. Whitby

Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality, ibid., str. 504.

Prevod: Minja

Sadržaj / Contents

Preface/Acknowledgments IX

1. Introduction: The Christian Inheritance
Vern L. Bullough

SECTION I

2. Formation of Medieval Ideals:
Christian Theory and Christian Practice
Vern L. Bullough 14

3. Chaste Marriage and Clerical Celibacy
Jo Ann McNamara 22

4. The Prostitute in the Early Middle Ages
Vern L. Bullough 34

5. Transvestism in the Middle Ages
Vern L. Bullough 43

6. The Sin against Nature and Homosexuality
Vern L. Bullough 55

7. Sexual Irregularities in Medieval Scandinavia
Grethe Jacobsen 72

SECTION II - SEX AND THE CANON LAW

B. Sex and Canon Law: A Statistical Analysis of Samples of Canon and Civil Law
James A. Brundage 89

9. The Marriage of Mary and Joseph in the Twelfth-Century Ideology of Marriage
Penny S. Gold 102

10. Concubinage and Marriage in Medieval Canon Law
James A. Brundage 118

11. Adultery and Fornication: A Study in Legal Theology
James A. Brundage 129

12. The Problem of Impotence
James A. Brundage 135

13. Rape and Seduction in the Medieval Canon Law
James A. Brundage 141

14. Prostitution in the Medieval Canon Law
James A. Brundage 149

SECTION III

15. Sex in the Literature of the Middle Ages: The Fabliaux
Sidney E. Berger 162

16. Prostitution in the Later Middle Ages
Vern L. Bullough 176

17. Human Sexuality in Twelfth-through Fifteenth-Century Scientific Writings
Helen Rodnite Lemay 187

18. Postscript: Heresy, Witchcraft, and Sexuality
Vern L. Bullough 206

Appendix: Medieval Canon Law and Its Sources 219

Bibliography 225

Notes 227
Index 285

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi