Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
iz štampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izvor: http://www.danas.co.yu/20051012/dogadjajdana1.html

PITANJE ODGOVOR

 
   

Srpski parlament vs. homoseksualni brakovi


Kako komentarišete stavove naših parlamentarnih stranaka da ne odobravaju zakonsko priznavanje homoseksualnih brakova?

Vera Marković
potpredsednica Socijaldemokratske unije
Za mene je to jedan od jasnih kriterijuma demokratičnosti odnosno spremnosti da se drugi i drugačiji za koje znamo da postoje prihvate kao članovi društva.

Marija Draškić
profesorka porodičnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu
Kako bude tekao proces približavanja Srbije Evropskoj uniji tako će se sve više ukazivati potreba da se pravno regulišu životne zajednice osoba istoga pola. Praksa Evropskog suda za ljudska prava pokazuje da među zemljama članicama Saveta Evrope još uvek ne postoji konsenzus u pogledu priznavanja prava na poštovanje porodičnog života homoseksualnim zajednicama, ali da su njihova prava nedvosmisleno zaštićena kroz priznavanje prava na poštovanje privatnog života.

Staša Zajović
koordinatorka NVO Žene u crnom
To je samo logična posledica rasta retrogradnih i konzervativnih klerofašističkih tendencija u ovom društvu. Ta logika i praksa isključivanja drugacijih (u etničkom, verskom i seksualnom pogledu) jeste jačanje ili dokaz fašizacije ovog društva.
Ovakav stav parlamentarnih stranaka samo pokazuje da bez korenitog diskontinuiteta sa politikom rata i ratnih zločina nema stabilnog i pravednog mira i demokratije koji podrazumeva i priznavanje homoseksualnih bračnih zajednica.

Rada Grujić
koordinatorka Info centra Labris
Mera demokraticnosti jednog društva ogleda se u njihovom odnosu prema marginalizovanim grupama i stepenu poštovanja ljudskih prava. Naša Vlada je selektivna u pogledu mnogih pitanja pa tako i u pogledu ljudskih prava, a ljudska prava su nedeljiva i ne mogu se priznavati parcijalno. Nisam sigurna da nijedna parlamentarna stranka nije za legalizaciju istopolnih partnerstava i saradnju sa LGBT organizacijama.

Tanja Ignjatović
koordinatorka Autonomnog ženskog centra
Taj jedinstven stav predstavnika naših političkih stranaka pokazuje da oni zapravo ne uvažavaju i ne poznaju međunarodne standarde, da neče da naprave mentalni napor i razumeju suštinu ovoga pitanja i da taj njihov stav nas kao zemlju svrstava u jednu vrlo ograničenu grupu zemalja koje se očigledno ne kreću u skladu sa međunarodnim tokovima.

 
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi