Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
iz štampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
SEEQ mreža
Queer mreža Jugoistočne Evrope LGBTIQ aktivista/kinja iz bivše Jugoslavije


SEEQ mreža je regionalna mreža LGBTIQ aktivista/kinja i predstavnika/ca 16 LGBT organizacija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Kosova/e i Makedonije.

SEEQ mreža je osnovana u septembru 2003. godine. Ona se, udruženim snagama, bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTIQ populacije, kao i sprecavanjem diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja (inter)seksualnih karakteristika, kako na regionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

SEEQ mreža želi da stvori jaku mrežu LGBTIQ aktivista/kinja i organizacija koji/e bi sarađivali/e na projektima od međusobne koristi i interesa, što bi moglo rezultirati regionalnim LGBTIQ pokretom koji bi - lokalno i globalno - politički, kulturno i profesionalno zastupao ljudska prava LGBTIQ osoba u javnosti i društvu.

Trenutno SEEQ mreža radi na regionalnom projektu LGBTI lobiranja, zagovaranja i regulative javnog mnjenja (public policy). Ovo je prvi LGBTI regionalni projekat koji obuhvata regionalnu koordinaciju i ishodišta javnoga delovanja. Projekat ima za cilj da profesionalno obuči i edukuje LGBTIQ aktiviste/kinje, te ojača i prosiri SEEQ mrežu kako bi se uspešno lobirala i zagovarala promena aktuelnog stanja u državnim i međunarodnim pravnim sistemima u prilog neophodnog poštovanja svih ljudskih prava LGBTIQ populacije koja garantuju i promovišu međunarodni standardi u pogledu (ne samo) seksualne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja, već i (inter)seksualnih karakteristika.

Od septembra 2003. godine do danas, organizovana su četiri susreta Mreže u Hrvatskoj (u Božavi/Zadru i Rijeci), Makedoniji (u Skopju) i Bosni i Hercegovini (u Sarajevu). Peti sastanak SEEQ mreže trebalo bi da se održi u septembru 2004. godine u Novom Sadu.

SEEQ mreža je otvorena za saradnju i razmenu profesionalnih iskustava sa drugim LGBT udruženjima u regiji, kao i LGBT organizacijama i sličnim mrežama i inicijativama u svetu.


Kontakt:
SEEQmreza@yahoo.com

SEEQ mreža:

Gayten LGBT (Beograd, Srbija i Crna Gora)
Lambda (Nis, Srbija i Crna Gora)
Centar za produkciju jednakosti (Novi Sad, Srbija i Crna Gora)
Deve (Beograd, Srbija i Crna Gora)
Queeria (Beograd, Srbija i Crna Gora)
Elysium and Sappho (Pristina, Kosovo/a)
Udruzenje Q (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Centar za gradjanska i ljudska prava (Skopje, Makedonija)
Legebitra (Ljubljana, Slovenija)
Magnus (Ljubljana, Slovenija)
Skuc LL (Ljubljana, Slovenija)
Zenska soba (Zagreb, Hrvatska)
Kontra (Zagreb, Hrvatska)
Iskorak (Zagreb, Hrvatska)
LORI (Rijeka, Hrvatska)

 
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi