Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

 
   
Gilbert Herdt:

Gej kultura u Americi

Gilbert Herdt, ed. Gay Culture in America: Essays from the Field. Boston: Beacon Press, 1992, 225 pp. Includes bibliographic notes.

Ova zbirka eseja usredređena je na izučavanje ''legitimnosti gej iskustva i autentičnosti gej kulture''. Studije su razvijene sa stanovišta društvenih nauka. U svom uvodu Introduction: Culture, History, and the Life Course of Gay Men, Herdt i Andrew Boxer postavljaju pozornicu za ove eseje, tako što su pripremili pregled pojavljivanja gej kulture u Americi od 1960-tih do početka devedesetih.

Herdtova studija ''Coming Out'' as a Rite of Passage: A Chicago Study, ispituje antropološki značaj autodeklarisane homoseksualnosti, razmatranjem ranije literature na tu temu i proučavanjem grupe od 200 gejeva i lezbejki, adolescenata i članova Horizon coming out grupa u severnom Čikagu. Studija Martina P. Levinea The Life and the Death of Gay Clones, izučava socijalizaciju gejeva, kako se ona poredi i kontrastira u odnosu na društvo u celini. Ova konstruktivistička studija se fokusira na ''gej klonove'', kao na dominantni društveni tip, koji se pojavio u urbanim američkim gej getoima tokom 1970-tih, simbolizujući oslobođenog gej muškarca. Podaci iz kojih Levine razmatra društveni kontekst, sociokulturne organizacije i bitne efekte pojave AIDS-a na ovaj društveni tip, sakupljeni su u West Villageu u New Yorku. The Persuit of the Wish: An Anthropological Perspective on Gay Male Subculture in Los Angeles, autora E. Michaela Gormana, istražuje razvoj gej zajednice u Los Anđelesu, njen zaokret od istrajne preokupacije postizanjem večne mladosti prema političnijoj, participativnoj zajednici značajne ekonomske snage, koja se širi u oblastima demografske i kulturne raznolikosti. Stephen O. Murray ispituje ''Komponente gej zajednice u San Francisku'' (Components of Gay Community in San Francisco), uključujući sociokulturne karakteristike, obrazovanje, migraciju i identitet. Murray zaključuje da gej migracija u San Francisko ne podrazumeva nužno silaznu ekonomsku mobilnost i mobilnost zaposlenja. Ova studija prepoznaje razlike u percepciji gej kulture u različitim etničkim i starosnim grupama.

Black Men and Their Same-Sex Desires and Behaviors, Johna L. Petersona, potvrđuje da postoji praznina kada su u pitanju sprovedena istraživanja koja se tiču crnih gej muškaraca. Ova uvodna studija razmatra identitet, ponašanje, dvostruke identitete (crnac versus gej) i veze unutar afro-američke gej zajednice. Frederick R. Lynch ispituje prigradske, kalifornijske gej zajednice u svojoj četvorogodišnjoj studiji Nonghetto Gays: An Etnography of Suburban Homosexuals. Lynch potvrđuje pređašnje nalaze da su prigradski homoseksualci manje društveno angažovani unutar gej zajednice i mnogo obazriviji i uplašeniji od razotkrivanja. Ova studija zaključuje da je geografska selekcija homoseksualaca srednje klase, zasnovana više na uslovima zapošljavanja, nego na seksualnom životnom stilu. Joseph Carrier opisuje tragični život jednog gej muškarca latinoameričkog porekla iz istočnog Los Andelesa u svojoj studiji Miguel - Sexual Life History of a Gay Mexican American. Miguelova priča ističe različite promenljive predstojećeg društvenog prihvatanja gej identiteta u Latino zajednicama, tragičnih rezultata represije i stereotipizacije etničkih grupa unutar dominantne zajednice belih homoseksualaca. I konačno, Richard E. Herrell proučava čikašku, gej i lezbejsku, Pride paradu, zasnivajući svoju metodologiju na semiotičkoj poetici Kennetha Burkea. Ova gej parada je napravljena po modelu etničkih parada koje se, takođe, održavaju u Čikagu. Herrell pokazuje njihove sličnosti, ali i identifikuje gde se razilaze. On poredi konfrontacionu paradu, usmerenu na seksualno oslobođenje, iz 1979. godine sa više asimilujućom, love-based paradom iz 1987. godine, kako bi ukazao na razvojne faze parade. Autor veruje da će parada i dalje opštiti sa ''nerazrešenim i konfliktnim društvenim definicijama same zajednice i sa borbom gejeva i lezbejki za pronalaženje mesta jednakosti u društvenom uređenju i respekta u društvu''.

Joseph Consoli


Iz: Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality. A Selected Guide (2nd Edition), Engelwood, Colorado, 1995, str. 321.

Prevod: Ivana

 

Sadržaj/ Contents

Preface ix

Introduction: Culture, History, and Life Course of Gay Men 1
Gilbert Herdt and Andrem Boxer

O N E

''Coming Out'' as a Rite of Passage: A Chicago Study 29
Gilbert Herdt

TWO

The Life and Death of Gay Clones 68
Martin P. Levine

THREE

The Pursuit of the ''''ish: An Anthropological Perspective
an Gay Male Subculture in Los Angeles 87
E. Michael Gorrnan

FOUR

Components of Gav Community in San Francisco 107
Stephen O. Murray

FIVE

Black Men and Their Same-Sex Desires and Behaviors 147
John L. Peterson

SIX

Nonghetto Gays: An Ethnography of Suburban Homosexuals 165
Frederick R. Lynch

SEVEN

Miguel: Sexual Life History of a Gay Mexican American 202
Joseph Carrier

EIGHT

The Symbolic Strategies of Chicago's Gay and Lesbian Pride Day Parade 225
Richard K. Herrell

Contributors 253

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi