Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

Pagels, Elaine:
Adam, Eva i zmija

 
   
Adam, Eve and the Serpent. New York: Random House, 1988, str. 189, bibliografske bele筴e i indeks.

Na koji na鑙n su tradicionalni 筧bloni o rodovima i seksualnim odnosima, koji su danas poznati u hri规anskim dru箃vima, nastali? Kako ka緀 Pagelsova, profesor religije na Princetonu i autor knjige The Gnostic Gospels (1979), evolucija seksualnih stavova povezanih sa hri规anstvom, pocela je u prva 鑕tiri veka n.e., kada je hri规anstvo postepeno transformisano u religiju Rimskog carstva. Da bi se shvatio ovaj prelaz, potrebno je analizirati razli鑙te interpretacije postanja, koje otkrivaju tada筺je stavove i vrednosti. Autori iz I veka koristili su Adama, Evu i Zmiju kao metafore za njihovu brigu o braku, razvodu i rodu. Knjiga otuda ispituje 鑕tiri veka hri规anske interpretacije Postanja, kao procesa intelektualne istorije, fokusiraju鎖 se na probleme seksualnosti, slobode i braka. Na koji je na鑙n istorija Adama, Eve i Zmije kori箃ena za opravdavanje usvojenih verovanja? Kako se to reflektovalo na dru箃venu situaciju ljudi koji su interpretirali njeno zna鑕nje?

Razvoj ranog hri规anstva bio je obele緀n sporovima oko interpretacija ograni鑕nja Isusa Hrista i apostola Pavla, koja su se ticala seksualnog pona筧nja. Po箃o su se ova ograni鑕nja radije iznosila kao tvrdnje, nego 箃o se nastojalo da se ona objasne i po箃o su ona uvodila nove zabrane, pored onih koje je imao judaizam, izrodila su nove teolo筴e argumente. Ovi argumenti su dominirali 鑕tiri veka, od Isusove smrti do momenta kada je Crkva prihvatila interpretacije Avgustina, episkopa afri鑛og Hipona.

 
Elaine Pagels  

Svako poglavlje se bavi temama koje su hri筩ani nastojali da shvate i opravdaju pomo鎢 svojih interpretacija pri鑕 o Stvaranju. Pona筧nje Adama i Eve u rajskom vrtu u po鑕tku je obja筺javano kao primer neposlu筺osti, a ne seksualni prekr筧j; moralna sloboda i odgovornost su prevagnule. Kliment Aleksandrijski (oko 180. n.e.) je nagla筧vao da je Bog stvorio ljude po svom liku, te su oni stoga uro餰no dobri. Gnostici su kasnije postavili pitanje da li je Postanje impliciralo da su ljudi obdareni slobodnom voljom i da li su moralno slobodni. Kasnije je pak, Avgustin Hiponski (354-430 n.e.) promenio crkvene poglede pokazuju鎖 kako je neposlu筺ost dokaz sklonosti ljudi ka izopa鑕nosti i da su oni, zahvaljuju鎖 svojoj slobodnoj volji, neprekidni izaziva鑙 greha. Mnogi crkveni oci (Metodije, Jeronim, Tertulijan, Amvrosije) smatrali su seksualni odnos ne鑙stim, stav koji je pro緄mao zapadnu misao nekih 1600 godina. Celibat i uzdr綼vanje od seksa u braku su aspekti seksualnosti koji se mogu najvi筫 identifikovati sa tim razdobljem, ali Pagelsova poklanja razumljivu pa緉ju i radanju, braku, razvodu i preljubi, kao i prostituciji, abortusu i podre餰nosti 緀na.

David J. Severn

Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality, ibid., str. 513-514

Prevod: Minja

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi