Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
prikazi

Cohen David:
Zakon, seksualnost i društvo - moralne prinude u klasičnoj Atini

Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, str. 259, bibliografija i indeksi.

Zakon, seksualnost i društvo - moralne prinude u klasičnoj Atini Regulisanje seksualnosti i problem društvene kontrole u staroj Atini u ovom svom delu ispituje Cohen, zaposlen na odseku za retoriku kalifornijskog univerziteta Berkley. U studiji iznosi stav da se zakonom ne može na silu zacrtavati moralnost, te da sami pravni statuti ne pružaju istoričaru iscrpan uvid u društveno moralni poredak jedne zemlje.

Nakon pažljive analize dihotomije javno/privatno u atinskom društvu i uopštenog razmatranja društvene akcije koja uključuje definisanje ključnih koncepata, kao što su politika reputacije, politika roda i politika prostorne diferencijacije, Cohen se fokusira na preljubu, homoseksualnost i bezbožništvo u kontekstu atinskog društva, iznoseći zakonske specifičnosti i društvene norme u vezi sa tim. On uočava uzajamno dejstvo zakonskih, verskih i društvenih normi. Tumači sredstva društvene kontrole, koja su Atinjani koristili da bi kontrolisali seksualne i verske aktivnosti. Cohen koristi komparativni pristup, proširujuci svoje analize na antropološko proučavanje naroda drugih mediteranskih zemalja poput Alžira, Maroka, Italije, Portugalije, Kipra, Egipta, Malte, Libana, Španije i Turske. Seksualnost i seksualna praksa predstavljaju aspekte života, u kojima postoje značajne transkulturalne razlike u obrascima nametanja zakonskih i društvenih normi. Autor takođe daje detaljnu prezentaciju uloga rodova. Tekst je obogaćen navođenjem stavova antropologa, pravnika, sociologa i istoričara, vezanih za temu koja se obrađuje. Kompleksnost društvenih struktura je do detalja analizirana. Tumačenja su bazirana na naučnim otkrićima i teorijama.

Studija nudi dubok i kompleksan pogled na ulogu zakona u društvu. On takode uči čitaoca da se društveni moral ne sastoji od racionalnih, u sebi konzistentnih nizova etičkih principa, već da pre reflektuje konflikt, kontradiktornost i ambivalentnost.

Louise Forsleff

Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality, ibid., str. 650.

Prevod: Minja

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi