Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija


gej pravaIZVOR: MEDICAL NEWS TODAY

Istopolni parovi su podjednako posvećeni svojoj romantičnoj vezi kao i heteroseksualni parovi, i čak mogu da budu srećniji, kažu naučnici koji su proučavali kvalitet veza između odraslih. Njihova saznanja osporavaju stereotip da istopolni parovi nisu podjednako posvećeni svojoj vezi, kao heteroseskualni, i stoga nisu i psihološki zdravi.

Ovi rezultati potiču iz dva istraživanja koja su objavljena u januarskom izdanju Developmental Psychology, izdavač The American Psychological Association. Ovo izdanje sadrži i poseban deo koji proučava seksualnu orijentaciju tokom životnog razdoblja.

Obe studije porede istopolne sa parovima različitog pola na osnovu nekoliko faktora veze i razvoja. Prva studija je proučavala da li postoje razlike u interakciji i zadovoljstvu sa svojim parterom kod posvećenih istopolni parova i verenih i venčanih parova različitog pola. Dokazi ukazuju da pozitivna interakcija poboljšava kvalitet veze tako što podstiče zdrav razvoj odrasle osobe.

Istraživači sa University of Illinois, Urbana-Champaign, su poredili 30 veza posvećenih gej i 30 lezbejskih parova sa 50 verenih i 40 starijih venčanih heteroseksualnih parova, kao i sa heteroseksualnim parovima koji se zabavljaju.  Svi partneri su odgovorili na upitnik koji je beležio koliko postoji  pozitivna međusobna interakcija unutar svakog para na dnevnoj osnovi. Parovi su takođe posmatrani tokom laboratorijskog zadatka, kada su praćene i njihove rekacije na koži, kao i otkucaji srca.

Rezultati su pokazali da su istopolne veze po mnogo čemu slične sa heteroseksualnim.  Svi parovi su imali pozitivan odnos prema svojoj vezi, ali kod više posvećenih, gej i heteroseksualnih parova, konflikti se brže rešavaju, nego kod parova koji se samo zabavljaju.  Svi lezbejski parovi su se pokazali naročito harmonično kod obavljanja laboratorijskih zadataka.

Ideja da su posvećene istopolne veze "atipične, psiholočki nezrele, ili imaju loš kontekst razvoja, naši rezultati nisu podržali" izjavio je glavni autor studije dr Glenn I. Roisman. "U poređenju sa venčanim, predani gej i lezbejski pojedinci nisu manje zadovoljni svojim vezama."

Štaviše, kaže Roisman, "gej muškarci i lezbejke u ovoj studiji nisu generalno bili drugačiji od posvećenih heteroseksualnih parova u tome kako su dobro komunicirali jedan sa drugim, iako su se pojavili dokazi da su lezbejski parovi pokazali izuzetnu efikasnost u rešavanju konflikta."

U drugoj studiji su istraživači sa University of Washington, San Diego State University i University of Vermont želeli da istraže kako seksualna orijentacija i legalni status utiču na kvalitet veze.  Tokom perioda od 3 godine, praćeno je 65 muških i 138 ženskih istopolnih parova koji su u građanskoj zajednici, i 23 muških i 61 ženskih istopolnih parova koji nisu u građanskoj zajednici, kao i 55 heteroseksualnih venčanih parova.  Jedan član svakog heteroseksualnog para je bio brat ili sestra člana gej para u građanskoj zajednici.

Oba partnera iz svih parova su odgovorili na pitanja koja su se odnosila na njihovu demografiju, status njihove veze, broj dece, seksualno ponašanje, učestalost kontakata sa svojim roditeljima sa ili bez svog partnera, i doživljenu društvenu podršku. Partneri u istopolnim zajednicama su takođe odgovorili na pitanja koja se odnose na neupućenost njihove porodice, vršnjaka ili kolega sa njihovom seksualnom orijentacijom.

Istraživači su našli da su istopolni parovi veoma slični heteroseksualnim parovima po mnogim pitanjima, i da legalni status veze nije bio preovlađujući faktor koji je uticao na istopolne veze.

Uprkos legalnom statusu njihove veze, parovi u građanskim zajednicama nisu pokazali razlike po bilo kom pitanju svoje veze od heteroskeksulanih parova koji su posvećeni, ali nisu u građanskoj zajednici. "Za ovo razlog može da bude što parovi u Vermontu, koji su zatražili zakonsku zaštitu građanske zajednice, su legalizovali svoju zajednicu više iz simboličnih, nego iz razloga posvećenosti jedno drugom, i to nije uticalo na njihovu dnevnu interackiju." izjavio je vodeći autor studije  dr Kimberly F. Balsam.

Ipak više je verovatno da istopolni parovi koji nisu u građanskoj zajednici, okončaju svoju vezu, u poređenju sa istopolnim parovima u građanskoj zajednici ili heteroseksualnim brakovima. Ovaj podatak ukazuje da zaštita koju pruža legalizovana veza može da ima uticaja na istopolne parove, i to je nešto na čemu autori ove studije planiraju da rade u budućnosti, izjavio je Balsam.

Rezultati su takođe pokazali da su istopolni parovi, bez obzira na svoj građanski status, bili zadovoljniji svojom vezom od venčanih heteroseksualnih parova. Istopolni parovi su priznali da imaju više pozitivnih osećanja prema svom partneru, kao i manje konflikata, nego heteroseksualni venčani parovi, rekao je autor. Jedno od teorijskih objašnjenja jeste da može biti da pritisak društva i normi, kao i postojanje legalnog statusa kao para, doprinosi da heteroseksualni parovi ostaju duže zajedno, iako više nisu srećni zajedno. Sa druge strane, većina istorodnih parova u dugoj vezi mora da ostane zajedno svojom voljom i uz velik trud, obzirom da oni nemaju društvene sile koje ih pritiskaju na to, dodaje Balsam.

Ovo je bila prva studija koja je pratila istopolne parove u legalizovanim zajednicama, tokom jednog perioda vremena.  Ovaj tip studije omogućava istraživačima da prate promene u vezama i da ih porede sa promenama koje se javljaju kod istopolnih  parova koji nisu u građanskim zajednicama, i heteroseksualnih parova.  Tokom studije svi parovi su bili upoređivani uzimajući u obzir njihovu rasu, etničku pripadnost i godine.

Medical News Today
[objavljeno: 22.01.2008.]

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi