Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
art

 

 

 

 

 

 


 
 
Rinaldo Hopf: Michel Foucault - akvarel, 2004
Izložba u berlinskom ''Gej muzeju'' posvećena Michelu Foucaultu povodom 20 godina od njegove smrti ( 25. Juni 1984.)
http://www.schwulesmuseum.de/html/au_1/au_ak_1_1.htm#foucault

Tačno na dvadeset godina od smrti Michela Foucaulta ''Gej muzej'' u Berlinu (Schwules Museum) otvorio je izložbu posvećenu životu i delu, prema Jean-Paulu Sartreu, najznačajnijeg francuskog mislioca. U njegovom slučaju nije bila u pitanju filozofija po sebi, nego filozofiranje kao politička aktivnost, menjanje etabliranog.

Kako izložiti filozofiju u Muzeju?

Kurator izložbe se odlučio za princip kolaža koji reflektuje Foucaultova filozofska i istorijiska istraživanjima. Posetioca dočekuje instalacija od Foucaultovih citata, koji ga navode na pažljivo posmatranje, odnosno čitanje. Tekstovi su iskorišćeni kao grafičko sredstvo kako bi se uočila Foucaultova misaona zgrada. Svi zidovi prve prostorije su obloženi tekstovima, pri čemu su odeljci o seksualnosti najbrojniji. Ispred, na i pored ovih tekstova, izložen je dalji sloj Foucaultove recepcije. Ocene, ljubavne izjave, ali i mrske opaske i portreti savremenika ukrašavaju pročelje prostora. Propraćeni su portretima Nietzschea, Marxa i Freuda čiji su radovi ostavili različite tragove u Foucaultovoj misli. Čuvena karikatura Mauricea Henrya ''Sastanak strukturalista'', uvećana i na postolju, skreće pažnju na strukturalizam i Foucaulta. Izložena je i jedna naprava za istražni postupak iz 19. veka koja se sastoji od stolice, fotografskog aparata i merila, ilustrovana uvećanom naslovnom stranicom ''Nadziranja i kažnjavanja'', najpozatijim Foucaultovim delom. Ispred zida sa grafitima sa studentskog protesta iz 1968. god., uzdižu se dva stupca sa kolažima. Na jednom je Foucault, na drugom oponent Jean Paul Sartre, ispred pult sa tekstovima koji prikazuju njihov odnos. Ova konfrontacija je uokvirena s jedne strane umetničkim radom Rinalda Hopfa, koji se pobrinuo za Foucaultov akvarel velikog formata na stranicama knjige ''Brige o sebi'' i s druge strane političkim akcijama koji kao tekstualni i slikovni citati zauzimaju čitav zid. Između više, okačeni za plafon, portreti najvažnijih Foucaultovih prijatelja, ljubavnika i uzora, uz biografske primedbe. Uvećano grčko vazno slikarstvo usmerava pogled na, nažalost, nezavršeno delo i oslobada prolaz koji posetioce vodi u svet sauna i kupatila.

Druga prostorija je rezervisana za knjige, dokumente, plakate i fotografije, koje su ustupili izdavačke kuće Merve (Berlin) i Suhrkamp (Frankfurt am Main) i mnoga privatna lica. Pisac, afrikanolog i rani borac za emancipaciju homoseksualaca - Rolf Italiaander, organizovao je 1959. god. u hamburškom ''Institut français'', na Foucaultov podsticaj, izložbu bakroreza afričkih umetnika (Foucault je bio godinu dana direktor tog instituta). Eksponati sa ove hamburške izložbe, pozajmljeni iz ''Museum Rade am Schloss Reinbek'', od tada se po prvi put mogu ponovo videti. Dopunjeni su fotografijama Italiaadera i tekstovima iz jednog Foucaltovog pisma njemu.

Serija Hommage-a u ''Gej muzeju'', koja je do sada uglavnom uključivala gej režisere, glumce i pisce, otvara sa Foucaultovom postavkom nove mogućnosti. Ideja izložbe nije samo u ukazivanju počasti nego i u približavanju života i dela filozofa posetiocu, pobudivanje radoznalosti i podsticanje na čitanje, ali i otvaranje novih aspekata poznavaocima njegovog dela. Važni eksponati su pozajmljeni iz Nemačkog istorijskog muzeja, Filmskog muzeja u Berlinu i Policijsko-istorijske zbirke.

Izložba je otvorena 16. juna i traje do 18. oktobra 2004. god.


Foucault na Gay-Serbia:

Biografija i uvod u Foucaulta:
http://www.gay-serbia.com/queer/foucault-michel/index.jsp?aid=494

Intervju:
http://www.gay-serbia.com/teorija/2004/04-01-26-intervju-sa-fukoom/index.jsp?aid=1126

D. Maljković: PRIRODNOST, MIT NAUKE I INTERPELACIJA
http://www.gay-serbia.com/teorija/2001/01-11-05-prirodnost-mit-nauke/index.jsp

D. Halperin: Gej identitet prema Foucaultu
http://www.gay-serbia.com/teorija/2003/03-10-09-gej-identitet-prema-foucaultu/index.jsp?aid=946


Prevod: Nicodemus


svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi